CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Saramonic Việt Nam chỉ thu thập các loại thông tin cơ bản liên quan đến đơn đặt hàng gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ người nhận, số tài khoản ngân hàng.
 
Các thông tin này được sử dụng nhằm mục đích xử lý đơn hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu thị trường, các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng, quản lý nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khách hàng tùy từng thời điểm có thể chỉnh sửa lại các thông tin đã cung cấp để đảm bảo được hưởng đầy đủ các quyền mà Saramonic Việt Nam dành cho mình.
 
Saramonic Việt Nam cam kết:
 
  • Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng đúng vào mục đích của việc thu thập và cung cấp;
  • Mọi việc thu thập và sử dụng thông tin đã thu thập được của khách hàng đều được thông qua ý kiến của khách hàng;
  • Chỉ sử dụng các thông tin được khách hàng cung cấp cho Saramonic Việt Nam, không sử dụng các thông tin của khách hàng được biết đến theo các phương thức khác;
  • Thời gian lưu trữ và bảo mật thông tin: 3 năm kể từ ngày khách hàng đăng kí tài khoản. Sau thời gian này, nếu khách hàng không có bất kì tương tác nào với website saramonicvietnam.com thì toàn bộ thông tin khách hàng đã cung cấp sẽ được hệ thống xóa tự động;
  • Chỉ cho phép các đối tượng sau được tiếp cận với thông tin của khách hàng:

– Người thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ từ Saramonic Việt Nam theo yêu cầu của khách hàng;

– Người thực hiện việc chăm sóc khách hàng đã sử dụng hàng hóa, dịch vụ của Saramonic Việt Nam;

– Người tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ của Saramonic Việt Nam;

Trong quá trình chào hàng, quảng cáo và chăm sóc khách hàng, khách hàng hoàn toàn có thể gửi yêu cầu dừng việc sử dụng thông tin theo cách thức tương ứng mà hoạt động chào hàng, quảng cáo và chăm sóc khách hàng gửi tới khách hàng.